Tips en tools voor thuiszitters en vastlopers op school.


Tips bij terugkeer naar school:

Maak een opbouwprogramma waarin kleine stappen gemaakt worden. Bijvoorbeeld, eerst kennismaken met de mentor/leerkracht
In de eerste week/ of halve week alleen het 1ste lesuur en dat opbouwen per week en lesuur.
Geen volledige dagen meedraaien. Dit is te vermoeiend gezien alle prikkels zij moeten verwerken.

Iets eerder op school laten komen, zodat ze/hij als eerste in de klas zijn, of als ze/hij het prettiger vindt juist iets later in de klas.

Regelmatig korte gesprekjes om te polsen hoe het gaat. Hulp bij planning en organisatie.

Als het kins zintuigelijk gevoelig is, vraag dan wat hij/zij nodig heeft. Ze kunnen last hebben van zonlicht op de tafel, geur van een ander, geluiden om zich heen, losliggende blaadjes, het stemgeluid of de manier van praten van een leerkracht.

Ook de boeken of de teksten in de boeken kunnen ingewikkeld of onoverzichtelijk zijn.

Als het kind helemaal nieuw is op school, laat het dan kennismaken met het gebouw, de geuren, de kleuren, de warmte of kou, de vorm en de indeling. Vervolgens met de leerkrachten, en de leerlingen. Er is zoveel nieuw, dus zo enorm veel prikkels om weer te verwerken.

Gym is voor veel kids met autisme lastig. Als ze het aangeven of je merkt het door bepaalde manier van weerstand (wil niet, geen zin), laat ze dan eerst meekijken. Dan kunnen ze alles in zich opnemen en er aan wennen. als hij/zij zich veilig genoeg voelt dan zal het vanzelf aangeven om mee te doen. Of je bespreekt wanneer het probeert mee te doen.

Forceer niks, alles heeft te maken met over- en onderprikkeling, veiligheid en vertrouwen in de ander en in zichzelf. Bevraag het kind en als het niet lukt, de ouders, zij kennen hun kind het beste. Misschien dat zij niet altijd goed kunnen verwoorden wat het kind nodig heeft, maar vaak weten zij het wel. Misschien kunnen ze het dan opschrijven/mailen i.p.v vertellen.

Sommige scholen maken ook gebruik van de webchair, dat is ook een mooie manier om een kind langzaam te laten wennen.

Soms…passen kinderen echt niet binnen ons onderwijssysteem, en hebben zij een andere manier van onderwijs nodig. Zoals thuisonderwijs of onderwijs op een andere locatie.