IQ en disharmonisch intelligentie profiel.


Wat betekend IQ eigenlijk?
Het IQ is een intelligentiemeting van een persoon. Een IQ-test is ten eerste momentopname zoals bij veel metingen het geval is. Als een deelnemer ziek is, zeer slecht geslapen heeft of gestoord wordt door bijvoorbeeld andere deelnemers of herrie zal hij al snel 10-20% minder scoren. Het gemiddelde IQ is 100. Van 85 tot 115 spreek je van een normaal IQ. Boven de 115 is het IQ bovengemiddeld. Boven de 130 spreek je van hoogbegaafd. Een IQ onder de 85 is beneden gemiddeld.

Disharmonisch intelligentie profiel
De term disharmonisch intelligentieprofiel slaat op de uitslag van een intelligentietest, die is afgenomen door psychologen en orthopedagogen. In het algemeen wordt de intelligentie bepaald door het gemiddelde te nemen van twee scores: het verbale IQ en het performale IQ.

Het verbale IQ zegt vooral iets over taalvaardigheid: woordenschat, taalgevoel, redenering vermogen en algemene ontwikkeling. Het performale IQ is een meting van hoe je praktisch omgaat met je kennis. Hoe los je bijvoorbeeld een praktisch probleem op. Motorische vaardigheden spelen hierbij een rol, maar evengoed een aantal inzichten, bijvoorbeeld het ruimtelijk inzicht. Op een non-verbale, handelende manier maak je zichtbaar wat je kunt.

De test waarmee deze IQ’s worden vastgesteld, bestaat uit twaalf onderdelen. De meeste mensen scoren bij alle onderdelen ongeveer even goed. Soms is dat niet zo. Dan zie je grote verschillen tussen de scores voor verschillende onderdelen. In dat geval spreken we van een disharmonisch profiel. Dit uit zich bijvoorbeeld in opvallend sterke talige vaardigheden, ten opzichte van zwakke niet-verbale, meer praktische vaardigheden. Een sterk disharmonisch intelligentieprofiel brengt meestal problemen met zich mee bij het leren op school of in het dagelijks leven. Dat komt, simpel gezegd, omdat het verbale denken/redeneren en het ‘praktische doen’ niet met elkaar in balans zijn. Een dergelijke onbalans kan leiden tot irritatie, frustratie, verwarring, een laag zelfbeeld, en faalangst. Hoe groot deze problemen zijn hangt af van onder andere de algemene intelligentie en eventuele leer- of gedragsstoornissen.

Mark heeft een disharmonisch intelligentie profiel. Verbaal zit hij op 120 en performaal op 76. In woorden reageert Mark overal prima op, maar in het handelen is Mark een stuk zwakker. Dat maakt nog weleens dat Mark overschat wordt en dat er gezegd wordt dat hij slim genoeg is, als hij z’n best er maar voor doet. Mark kan heel goed uitleggen hoe een bepaald knutselwerk gemaakt moet worden, maar als hij de taak tot uitvoering moet brengen heeft hij geen idee waar hij moet beginnen. (Bijvoorbeeld bij het maken van een surprise.)

 

Maaike heeft ook een disharmonisch intelligentie profiel. Verbaal is zij zwakker dan performaal. Wat betekent dat zij prima kan auto rijden, maar in woorden kan zij niet uit te leggen, hoe je moet autorijden. Zij is sterker in haar handelen, en verbaal dus zwakker. Zo kan zij bijvoorbeeld prima  eieren bakken, maar kan ze in woorden niet uitleggen wat ze precies gedaan heeft.

verbaal-performaal