Vertel je het wel of niet dilemma…


‘Yes, ik ben aangenomen, ik heb een baan!!’ Dat zijn de blijde woorden van de 17 jarige Rick met diagnose PDD-nos. Rick heeft met behulp van zijn PGB begeleidster bij verschillende bedrijfjes gesolliciteerd, maar werd steeds afgewezen omdat er geen tijd of onvoldoende kennis was om hem te begeleiden. Rick volgt thuis onderwijs en wilde net als alle andere jongeren een betaald baantje om zijn dag wat meer invulling te geven. Daarnaast vindt hij het ook belangrijk om wat werkervaring op te doen. Ricks moeder had een sollicitatiekaartje meegenomen bij een supermarkt en Rick vulde deze zelf in en vervolgens werd hij uitgenodigd voor een gesprek. Hij werd aangenomen. Natuurlijk was iedereen blij voor Rick, maar snel volgt het dilemma. Moet je nu wel of niet vertellen dat je autisme hebt? Het onderwerp wel of niet vertellen is met Rick uitgebreid besproken. We bekeken de voor en nadelen, waarop Rick besloot het niet vertellen.
Rick is bang om afgewezen te worden en niet als volwaardig gezien te worden. Hij wil ervaren of het hem ook lukt zonder begeleiding, bekijken hoe ver hij kan komen. Hij is zich ervan bewust dat hij vast kan lopen dat hij hulp mag vragen maar ook dat hij mogelijk aangesproken of ontslagen wordt. Toch geeft Rick duidelijk aan zelf verantwoordelijk te willen zijn voor zijn keuze, en zijn ouders respecteren zijn keuze, maar zullen hem goed in de gaten houden.

Toch blijft dit dilemma steeds weer terug komen. Want zo ook heeft Kelvin (20 jaar) zich aangemeld voor het vervolg onderwijs. Ook Kelvin heeft PDD-nos en wil graag naar het HBO. Kelvin ontkent zijn autisme en wil dus niet dat deze diagnose op het vervolgonderwijs terecht komt. Kelvin is bang dat als je het meld dat hij niet aangenomen wordt, maar vervolgens kan het hem tegenwerken als ze halverwege het schooljaar merken dat Kelvin toch meer begeleiding nodig heeft omdat hij snel overprikkeld raakt. Kelvin heeft de leeftijd om ook hier zelf over te beslissen ondanks dat je als ouders weet dat er een grote mogelijkheid bestaat dat het misgaat. Hij maakt een bewuste keuze die we moeten respecteren, en op het moment dat het mis gaat zullen we op alle fronten ondersteuning bieden waar mogelijk is, de schade zoveel mogelijk proberen te beperken en oplossingen zoeken voor dat moment.

Wat is wijsheid? Vertel je wel of niet dat je autisme hebt? Ik denk dat het per persoon en per situatie verschillend kan zijn. In welke mate heb je last van je autisme en waar heb je begeleiding bij nodig? Wat zijn de voor- en nadelen en welke consequenties loop je? Is het voor degene met autisme te overzien, en wat zijn de mogelijkheden om het te ervaren?
Hier zullen vele meningen over verschillen en dat mag. Maar uiteindelijk zal je als ouder(s) of als (jong)volwassenen zelf keuzes moeten maken en leren daarvoor verantwoordelijk te zijn.