Steunpilaren in de opvoeding


Ik weet nog toen wij de diagnoses kregen van onze jongens dat ik voornamelijk gefocust was op hulpverlening voor onze jongens. Zij hadden hulp nodig, ik niet! Dacht ik. Toch heb ik voor mij zelf als moeder wel hulp gezocht en gevonden. Mensen die mij hebben geholpen om me enigszins in balans te houden door mij een luisterend oor te bieden, aan te moedigen, gerust te stellen, uitleg en inzichten te geven of letterlijk ondersteunde met hypnotherapie en EMDR.

Met autisme in het gezin is het van belang dat jij als ouder sterk genoeg blijft om de motor van het gezin draaiend te houden, de tolk van je kind te worden maar ook jezelf kan blijven in lastigste omstandigheden. Als ik er emotioneel doorheen zat, zakte ons hele gezin mee. Hoe belangrijk is het dat je recht op blijft staan, in je kracht blijf en ook jezelf mag blijven. Hoe fijn is dat als je een netwerk om je heen hebt die jou helpt recht op te blijven staan?

Een kind met autisme opvoeden wordt soms vergeleken met topsport. En dat is het soms echt. Mijn kinderen zijn mijn leermeesters, maar het is de moeilijkste- en de mooiste studie die ik ooit in mijn leven heb gedaan. En de studie is nog niet afgelopen want onze jongens zijn jongvolwassen met ieder een eigen uitdaging. Ik krijg gelukkig veel steun van mijn echtgenoot. Hij denkt mee, is betrokken maar werkte vijf dagen per week van acht tot zes uur ’s avonds. De meeste zorg, gesprekken met instanties of scholen en beslissingen komen op mij neer.

Afgelopen jaren hebben we heel wat mensen leren kennen rondom onze jongens. Mensen met en zonder kennis van autisme, de wetgeving, mogelijkheden en vooral onmogelijkheden. Mensen die mij dreven tot wanhoop, onmacht en woede. En wat vond ik het fijn om dan iemand te kunnen bellen die mij volledig begreep, geen oordeel had, en vooral geen dreiging vormde. Onze jongens zijn thuiszitters geweest en ik ben vaak bang geweest voor uithuisplaatsing omdat het naar school gaan niet lukte. Zij paste letterlijk niet in het onderwijs, maar we hadden wel te maken met leerplicht en heel veel onbegrip.

Ik ben blij met mijn steunpilaren, en ik gun elke moeder van een zorgintensiefgezin een of meerdere steunpilaren. Dat is de reden dat ik ben gestart als coach voor ouders, voor kinderen en jongeren met autisme. Ik wil mijn kennis en ervaring delen zodat ouders de steunpilaren voor hun kind(-eren) kunnen blijven of worden. Want het opvoeden van een kind met een beperking blijft topsport!

www.petradekker.nl